ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ പദ്ധതികള്‍

കര്‍ഷകര്‍ക്കു വേണ്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്‌ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച്‌‌ നടത്തുന്ന വിവിധപദ്ധതികള്‍.

പച്ചക്കറി കൃഷി കലണ്ടര്‍ (ഒരു സെന്റ്‌

വിവിധ വിളകള്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കൈസഹായി.

കാര്‍ഷിക സംഗമം - 2012

കാര്‍ഷിക കേരളത്തിനായി ഒരു പുതു കാല്‍വെയ്പ്പ്. വിദഗ്ദ്ധരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ അതിനായി നാട്ടില്‍ ഒരു സംഗമം. പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ അടക്കം അറിയിക്കുക;.

പൂന്തോട്ടത്തിനഴകായി കുറ്റിക്കുരുമുളക്

ഇന്ന് വീട്ടാവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് കടയില്‍ നിന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇതിന് പരിഹാരമാണ് കുററി കുരുമുളക്. കായ് തരുന്ന കുരുമുളക് ചെടികള്‍ ചട്ടിയില്‍ വളര്‍ത്തിയാല്‍ മതിയാകും. ഇവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല എന്നു മാത്രമല്ല തോട്ടത്തില്‍ വെക്കുന്നത് പൂന്തോട്ടത്തിന് മോടി കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. .

മുരിങ്ങയിലുണ്ട് ഔഷധക്കലവറ

* പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് മുലപ്പാല്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനായി മുരിങ്ങയിലത്തോരന്‍ നല്‍കാവുന്നതാണ്. * പതിവായി മുരിങ്ങയില ഭക്ഷണത്തിലുള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ ലൈംഗികശേഷിവര്‍ധിക്കും. പൂക്കള്‍ പശുവിന്‍പാല്‍ ചേര്‍ത്ത് തിളപ്പിച്ച് സേവിച്ചാലും ഈഫലം ലഭിക്കും. * മുരിങ്ങക്കായ സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിച്ചാല്‍ ശരീരക്ഷീണം കുറയും.

Wednesday, July 31, 2013

ഔഷധം

ആപ്പിള്‍ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു അതിസാരം തടയുന്നു ശ്വാസകോശത
്തിന്‍റെ
ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ
്പിക്
കുന്നു
സന്ധികളെ
മയപ്പെടു
ത്തുന്നു
അപ്രികോട്ട് ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക
്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച സംരക്ഷിക
്കുന്നു
ആള്‍ഷിമേര
്‍സില്‍ നിന
്നും രക്ഷി
ക്കുന്നു
വാര്‍ദ്ധി
ക്യത്തെ
മന്ദഗതിയ
ിലാക്കുന്നു
അര്‍ടിച്ചോക് ദഹനത്തെ സഹായിക്ക
ുന്നു
കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രക്തത്തി
ലെ പഞ്ചസാര
സ്ഥിരപ്പെട
ുത്തുന്നു
കരള്‍ രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നു
ആവോകാഡോ പ്രമേഹത്തെ ചെറുക്
കുന്നു
കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ചര്‍മം മൃദുവാക്കുന്നു
ഏത്തപ്പഴം നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
ചുമ ശാന്തമാക്കുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിസാരം തടയുന്നു
ബീന്‍സ് മലബന്ധം
തടയുന്നു
അര്‍ശസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു
ബീറ്റ്സ് രാക്ത സമ്മര്‍ദം
നിയന്ത്രി
ക്കുന്നു
ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു
ബ്ലൂബെറീസ് ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു
ബ്രോക്കോളി അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു കാഴ്ചശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു
കാബേജ് ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പെട
ുത്തുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അര്‍ശസ്സിനെ സഹായിക്
കുന്നു
കാന്‍റലോപ് കാഴ്ചശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
പ്രതിരോധശക്തിയെ തുണയ്ക്കുന്നു
കാരറ്റ് കാഴ്ചശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
ഭാരനഷ്ടം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത
്തുന്നു
കോളിഫ്ളവര്‍ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു സ്തനാര്‍ബുദത്തെ ചെറുക്കുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു പരിക്കുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തുന്നു
ചെറീസ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ഉറക്കമില്ലായ്മ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാര്‍ദ്ധിക്യത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു ആള്‍ഷിമേര്‍സില്‍
നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു
ചെസ്റ്റ്നട്ട് ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പ
െടുത്തുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു
കുരുമുളക് ദഹനത്തെ
സഹായിക്കുന്നു
തൊണ്ട വേദന ലഘൂകരിക്കുന്നു സിരാനാളങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു പ്രതിരോധ ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
അത്തിപ്പഴം ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പ
െടുത്തുന്നു
ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു
മല്‍സ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഓര്‍മശക്തി
വര്‍ദ്ധിപ്പി
ക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട്
പൊരുതുന്നു
പ്രതിരോധശക്തിയെ തുണയ്ക്കുന്നു
ഫ്ലാക്സ് ദഹനത്തെ
സഹായിക്കുന്നു
പ്രമേഹത്തെ
ചെറുക്കുന്നു
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മാനസിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു പ്രതിരോധ ശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
വെളുത്തുള്ളി കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ബാക്ടീരിയകളെ
കൊല്ലുന്നു
ഫംഗസിനെ ചെറുക്കുന്നു
ഗ്രേപ് ഫ്രൂട്ട് ഹൃദയാഘാതങ്ങ
ളിന്‍ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു
ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പെ
ടുത്തുന്നു
ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിനെ
ചെറുക്കുന്നു
കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു
മുന്തിരി കാഴ്ചശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെ കീഴടക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു രക്തപ്രവാഹം അധികമാക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
ഗ്രീന്‍ ടീ ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു ഭാരനഷ്ടം അഭിവൃദ്ധിപ്
പെടുത്തുന്നു
ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുന്നു
തേന്‍ മുറിവുകള്‍
ഉണക്കുന്നു
ദഹനത്തെ
സഹായിക്കുന്നു
അള്‍സറിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു ഊര്‍ജ്ജം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അളര്‍ജികളെ ചെറുക്കുന്നു
നാരങ്ങ ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ചര്‍മം മൃദുവാക്കുന്നു സ്കര്‍വി തടയുന്നു
ചെറുനാരങ്ങ ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ചര്‍മം മൃദുവാക്കുന്നു സ്കര്‍വി തടയുന്നു
മാങ്ങ ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തൈറോയ്ഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു ആള്‍ഷിമേര്‍സില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു
കൂണ്‍ രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു
ഓട്സ് കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു പ്രമേഹത്തെ ചെറുക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു ചര്‍മം മൃദുവാക്കുന്നു
ഒലീവ് എണ്ണ നിങ്ങളുടെ
ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പ
െടുത്തുന്നു
ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു പ്രമേഹത്തെ
ചെറുക്കുന്നു
ചര്‍മം മൃദുവാക്കുന്നു
ഉള്ളി ഹൃദയാഘാത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ബാക്ടീരിയകളെ കൊല്ലുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ഫംഗസിനെ ചെറുക്കുന്നു
ഓറഞ്ച് പ്രതിരോധശക്തിയെ തുണയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ശ്വസനം സുഗമമാക്കുന്നു
പീച്ചസ് മലബന്ധം തടയുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു അര്‍ശസ്സുകളെ സഹായിക്കുന്നു
നിലക്കടല ഹൃദ്രോഗത്തിനെതിരെ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്പെ
ടുത്തുന്നു
പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാന്‍സറിനെ ചെറുക്കുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ഡൈവര്‍ടികൂലിറ്റിസ് ഉഗ്രമാക്കുന്നു
പൈനാപ്പിള്‍ അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു ജലദോഷം
ശമിപ്പിക്കുന്നു
ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു അരിമ്പാകള്‍ അലിയിക്കുന്നു അതിസാരം തടയുന്നു
പ്രൂണ്‍സ് വാര്‍ദ്ധിക്യത്തെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗത്തിനെതിരെ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു
തവിട്ട് നിറമുള്ള അരി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രമേഹത്തെ
ചെറുക്കുന്നു
കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെ കീഴടക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ആഘാതങ്ങളെ തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു
സ്ട്രൌബറിസ് ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മനാക്ലേശം ശാന്തമാക്കുന്നു
മധുര ഉരുളക്കിഴങ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച സംരക്ഷിക്കുന്നു മനോഭാവം മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുന്നു
ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു
തക്കാളി പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു
വാല്‍നട്ട് കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു ഓര്‍മശക്തി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മനോഭാവം
മെച്ചപ്പെടു
ത്തുന്നു
ഹൃദ്രോഗത്തിനെതിരെ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നു
ജലം ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്
പെടുത്തുന്നു
ക്യാന്‍സറിനോട് പൊരുതുന്നു കിഡ്നി സ്റ്റോണിനെ കീഴടക്കുന്നു ചര്‍മം മൃദുവാ
ക്കുന്നു

തണ്ണിമത്തന്‍ പ്രൊസ്റ്റേറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഭാരനഷ്ടം
അഭിവൃദ്ധിപ്
പെടുത്തുന്നു
കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ആഘാതങ്ങളെ
തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു
രാക്ത സമ്മര്‍ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു
ഗോതമ്പ് പൊടി മലാശയ ക്യാന്‍സറിനെ ചെറുക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ആഘാതങ്ങളെ
തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു
ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
ഗോതമ്പ് തവിട് മലാശയ ക്യാന്‍സറിനെ ചെറുക്കുന്നു മലബന്ധം തടയുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു ആഘാതങ്ങളെ
തടയുവാന്‍ സഹായിക്കുന്നു
ദഹനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
യോഗര്‍ട്ട് അള്‍സറിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു അസ്ഥികള്‍ ബലപ്പെടുത്തുന്നു കോളസ്റ്റോള്‍ കുറയ്ക്കുന്നു പ്രതിരോധശക്തിയെ തുണയ്ക്കുന്നു ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നു